Ochrana osobních údajů

My, provozovatelé kempu AustriaCamp Mondsee (dále jen ACM), přistupujeme k ochraně Vašich osobních údajů s veškerou vážností a striktně dodržujeme pravidla v souladu s platnými zákonnými předpisy pro ochranu osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou na těchto webových stránkách shromažďovány pouze v technicky nutném rozsahu. Shromážděná data nejsou v žádném případě prodávána nebo předávána třetím osobám z jiných důvodů.

V následující kapitole Vám poskytujeme přehled o tom, jakým způsobem zajišťujeme ochranu Vašich osobních údajů a jaké druhy dat pro jaké účely shromažďujeme.

Zpracování osobních údajů na naší internetové stránce

ACM shromažďuje a automaticky ukládá ve Vašich serverových protokolových souborech informace, které nám zprostředkovává Váš prohlížeč. Jsou to:

Tato data nemůže ACM přiřadit určitým osobám. Propojování těchto údajů s jinými datovými zdroji se neprovádí, data jsou navíc po statistickém vyhodnocení vymazána.

Cookies

Internetové stránky používají na více místech tzv. cookies. Ty slouží k tomu, aby naše nabídka byla pro uživatele přátelštější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou stahovány do Vašeho počítače a Váš prohlížeč je ukládá. Většina cookies, které používáme, jsou tzv. session-cookies. Ty jsou po ukončení návštěvy našich stránek automaticky vymazány. Cookies Váš počítač nijak nepoškodí a neobsahují viry.

Právo na informace

Máte právo být kdykoliv informováni o uložených údajích týkajících se Vaší osoby, o jejich původu, příjemcích a o účelu jejich zpracování. Informace o uložených datech Vám poskytne správce osobních údajů Medienwerkstatt JUKUM.

Další informace

Záleží nám na Vaší důvěře. Proto rádi kdykoliv zodpovíme Vaše dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Pokud máte otázky, které Vám v prohlášení o ochraně osobních údajů nebyly zodpovězeny, nebo pokud si přejete podrobnější informace k nějakému bodu, obraťte se prosím kdykoliv na správce Medienwerkstatt JUKUM.